Zdravljenje duše

z besedami in odnosom.

KAJ JE PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapija je zdravljenje z besedami in zdravljenje z odnosom. Dobesedni prevod psihoterapije pa je zdravljenje duše. Beseda psihoterapija izvira iz starogrškega jezika – zdravljenje (therapia) in duše (psyche). Danes je psihoterapijo samostojna znanstveno-strokovna disciplina, izvajamo pa jo strokovno usposobljeni psihoterapevti.

Poznamo številne terapevtske pristope, raziskave pa kažejo, da je najpomembnejši odnos med psihoterapevtom in klientom. Psihoterapevt in klient znotraj varnega prostora vzpostavljata zaupen odnos, kar klientu omogoča, da lahko spregovori o svojem življenju, o svojih čustvih, občutkih, stiskah in izzivih. Skozi pogovor ter z uporabo psihoterapevtskih metod in tehnik lahko klient prične ozaveščati nezavedne vsebine in tako pridobi moč za zavestno delovanje v željeni smeri.

KAJ JE NAMEN PSIHOTERAPIJE?

Psihoterapevtski proces posamezniku pomaga pri spremembi razumevanja samega sebe, emocij in vedenja ter, da lahko pride v stik s svojimi potrebami in razume korelacije za nastanek težav oziroma izzivov, s katerimi se trenutno sooča. Razumevanje korelacij pa nas vrača k viru vzroka ne le k ozdravitvi simptoma, kar je izjemno osvobajajoče in ena od poti k trajnim spremembam.

Psihoterapija pa je lahko odličen pristop za samorazvoj in osebnostno rast. Ob strokovnem psihoterapevtskem sopotništvu lahko klient v sebi poišče in obudi notranje moči, prepozna svoje poslanstvo in si začrta pot do uresničitve le-tega. Skozi proces se dvigne kvaliteta našega življenja, okrepi zadovoljstvo in se izboljšajo odnosi (do sebe in do drugih).

KAKŠNI PA SO UČINKI PSIHOTERAPIJE?

Učinki psihoterapije so zelo različni, zavisi od posameznikovega cilja v terapevtskem procesu. V odnosu psihoterapevt – klient, posameznik lahko doživi prijeten občutek sprejetosti, vrednosti in spoštovanja, kar klientu omogoča stabilizacijo v življenju, krepitev dobre samopodobe, oživljanje svojih virov moči, okrepi se samozavest in samozavedanje. Ljudje pogosto poročajo o jačanju občutka notranjega miru in vzpostavitev stika s samim seboj. Vse to pa pozitivno vpliva na psihofizično ravnovesje in zdravje posameznika.

KOMU JE NAMENJENA PSIHOTERAPIJA:

  • posameznikom, ki želijo živeti svoje življenje zadovoljno in so na poti samoraziskovanja,
  • posameznikom, ki so izpostavljeni stresu,
  • posameznikom, ki se soočajo s psihosomatskimi težavami,
  • posameznikom, ki imajo duševne težave (depresija, anksioznost, panični napadi, tesnoba, samomorilna nagnenja…).
  • parom, ki želijo poglobiti in okrepiti svoj partnerski odnos,
  • parom, ki se znajdejo na razpotju,
  • družinam v, pred ali po razvezi,
  • družinam, ki se soočajo z vzgojnimi izzivi,
  • otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v stiki (strah, samopodoba, samozavest, samopoškodovanje, rezanje, melanholija, depresija, tesnoba…),

Reci sebi “DA” in izberi najlažjo pot zase!