Zmanjšajte bolečine v križu

in odpravite težave za vedno.

powered by:

PONUDBA PAKETOV

Za lažje razumevanje, izvajanje in spremljanje Re:aktiv ponudbe, smo razvili protokol vadbe po posameznih korakih. Le ti vas bodo vodili na poti do optimalnega delovanja hrbtenice. Pridobljeno znanje in izboljšano delovanje stabilizacijskih mišic omogoča napredek, zato posameznih korakov ni moč preskakovati. V Re:aktivu imamo znanje, da vam pokažemo pravo pot, rezultate morate doseči sami.

1. Uvajanje – Osnovni paket – 4 obiski

Za opravljenim posvetom se stranka, ki se odloči pridružiti Re:aktivu udeleži obveznega individualnega uvajanja. V treh urah zazna gibanje in delovanja telesa ter spozna pravilni vzorec delovanja stabilizacijskih mišic, pri čemer je potrebno poudariti, da je vsak od nas individuum zase, vsak ima svoje posebnosti delovanja zato tudi poudarek, da gre za obvezno individualne ure. Ključno pri tem koraku je pridobivanje občutka za telo, saj pravilni vzorci gibanja predstavljajo temelj za pravilno vsakodnevno gibanje. (Posvet in 3 ure individualne vadbe.)

CENA PAKETA: 200€    AKCIJSKA CENA: (brez posveta) 150€

2. Zaznavanje – 6 obiskov

Po posvetu in individualnem uvajanju v katerem se stranke uvedejo v vadbo Re:aktiv sledi združevanje v skupine z največ tremi udeleženci. Pričnemo z aktivacijo stabilizacijskih mišic preko zaznavanja in pravilnega vzorca delovanja le teh. Gre za učenje pravilnega gibanja in delovanja s ciljem, da vadeči sam spozna razliko in jo lahko tudi sam izvaja pri vsakodnevnih aktivnostih. Priporočena sta 2 obiska tedensko, stranka lahko nadaljuje na naslednjo stopnjo pod pogojem, da je nanjo pripravljena. (6 ur skupinske vadbe)

CENA PAKETA: 240€

3. Krepitev – 6 obiskov

Nadaljnji korak je nadgradnja osnovne aktivacije in zadnja faza povečevanja moči stabilizatorjev trupa. Pogoj za ta korak je, da je vadeči osvojil pravilni vzorec delovanja stabilizacijskih mišic. Pri tem smo natančni, ker začnemo s povečevanjem moči stabilizatorjev trupa in izvajanjem pravilnega vzorca v oteženih okoliščinah, z dodatnim bremenom. Na začetku delamo z minimalno obremenitvijo ter v izogib morebitnim težavam ves čas iščemo optimalno obremenitev. (6 ur skupinske vadbe)

CENA PAKETA: 240€